Monday, November 19, 2018

Al-Imran Ayat 15

3.3.15
Juz:
3,Surah:3
Surah 3, Ayat 15:
.

Ringkasan tafsir;
Dalam ayat diatas (14) menerangkan betapa nikmatnya hidup didunia dengan kemewahan dan perhiasan, dan ingatlah disisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya.
Allah memberitahu bahawa ada lagi yang lebih baik dari itu, yang mana disediakan bagi orang yang bertaqwa,  syurga yang mempunyai kedudukan bertingkat-tingkat hingga kedarjat yang lebih tinggi ke taqorrub berdampingan hampir dengan Allah untuk memperolehi keredaan Allah.
Ayat ini menganjurkan supaya manusia berbuat baik diatas dunia ini agar mendapat nikmat yang lebih baik lagi di Syurga yang kekal abadi selamanya yang dikurniakan oleh Allah.
(lihat juga ayat 72 Surah At-Taubah).
(lihat juga ayat 20 Surah Al-Hadid).

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah3  
Terjemahan,
11~20,
[GS] https://sites.google.com/site/n4wakafbharu/3/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8   


No comments:

Post a Comment